Friday the 14th. Ordenssällskapet W:6 Stamlogen – 2014