skoldar
tecken
map
 
 

Ordenssällskapet W:6
En renodlad svensk Orden, med 30 loger från Luleå i norr till Ystad i söder och med c:irka 6.300 medlemmar

Ordenssällskapet W:6 bildades i Göteborg 1851 och sedan dess är logen i Göteborg Ordenssällskapets Stamloge

Ideologi och människosyn
Ordenssällskapet tillkom under en tid av stora samhällsförändringar, inom näringslivet hade skråväsendet upphävts. I början återfanns de flesta medlemmar bland köpmän och hantverkare. Idag finns ett brett spektrum av yrkeskategorier representerade

Grundarna hade en tydlig ideologi, som utgick från humanistisk och kristen människosyn. Det gäller också idag. Ordenssällskapet tar inte ställning till olika religionsinriktningar och icke heller till politiska frågor

Att utveckla den egna personligheten
Medlemskapet i W:6 ger den enskilde möjligheten att utveckla den egna personligheten genom vänskaplig samvaro och genom att deltaga i det inre logearbetet. Ett starkt bidragande skäl till trivseln i W:6 är de kulturella inslagen särskilt sången och musiken

W:6 är en loge med stil och värdighet
På W:6-medlemmen ställs krav på stil och värdighet. Klädseln under logekvällarna är som regel mörk kostym med vit skjorta och W:6-slips. Vid särskilt högtidliga tillfällen gäller frack

Wälgörenhet
Ordenssällskapet W:6 delar årligen ut över 1 000 000 kronor till behövande. Det är stor spridning på mottagare av vår välgörenhet, både geografiskt och typ av mottagare. En stor grupp är behövande Bröder, änkor till Bröder, julblommor och uppvaktningar vid högtidsdagar och sjukdomar.

Medlemskap
Medlem blir man genom att bli föreslagen av en Broder av lägst IV Graden. Han står som fadder och garanterar att den blivande Brodern är känd för ett gott uppträdande och har en livsinställning som ligger i linje med W:6 grundideologi

W:6 Damklubb
Till Ordenssällskapet finns knutet en damklubb. Damerna har regelbundna träffar med programpunkter såsom föredrag och underhållning av skilda slag

Loger i landet
På samma ort finns endast en W:6-loge. Logerna har namn efter den ort där de verkar. Således kallas W:6-logen i Norrköping för Norrköpingslogen. I spetsen för de lokala logerna finns en Styrande Mästare. När du reser har du möjlighet att besöka W:6 Broderloger i hela landet. Därmed kan du utöka dina kontaktytor med Bröder inom olika yrkes- och verksamhetsområden över hela landet

Intresserad och vill veta mer

Kontakta någon av våra Broderloger eller direkt till Stamlogen via mail: stamlogen@w6.se

tecknet

 © Ordenssällskapet W:6

   
 
 
 
Logga in
Skapa konto
Glömt ditt lösenord?